فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VPC-F

فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VPC-F

Fan Sony Notebook 300-0001-1263

‏‫(1 ) پیشنهاد شده توسط8

۱۲۵,۰۰۰تومان

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

موجود در انبار فروشگاه
ارسال در سریع ترین زمان ممکن.

قیمت
این قیمت توسط فروشندهعرفان عموشاهیقیمت گذاری شده استو
۱۲۵,۰۰۰تومان

این فن لپ تاپ سونی برای مدل Laptop Fan Sony Vaio VPC-F زیر قابل استفاده است :

 • Vaio VPC-F12VGX
 • Vaio VPC-F12VGX/B
 • Vaio VPC-F12XHX
 • Vaio VPC-F12XHX/B
 • Vaio VPC-F12YFX
 • Vaio VPC-F12YFX/B
 • Vaio VPC-F12YFX/H
 • Vaio VPC-F12ZFX
 • Vaio VPC-F12ZFX/B
 • Vaio VPC-F12ZFX/H
 • Vaio VPC-F130FD
 • Vaio VPC-F131FM
 • Vaio VPC-F131FM/B
 • Vaio VPC-F131FM/H
 • Vaio VPC-F132FD
 • Vaio VPC-F132FX
 • Vaio VPC-F132FX/B
 • Vaio VPC-F132FX/H
 • Vaio VPCF
 • Vaio VPCF11M1E
 • Vaio VPC-F133FX
 • Vaio VPC-F133FX/B
 • Vaio VPC-F133FX/H
 • Vaio VPC-F134FX
 • Vaio VPC-F134FX/B
 • Vaio VPC-F134FX/H
 • Vaio VPC-F136FD
 • Vaio VPC-F136FM
 • Vaio VPC-F136FM/B
 • Vaio VPC-F136FM/H
 • Vaio VPC-F136FX
 • Vaio VPC-F136FX/B
 • Vaio VPC-F136FX/H
 • Vaio VPC-F137FX
 • Vaio VPC-F137FX/B
 • Vaio VPC-F137FX/H
 • Vaio VPC-F1390X
 • Vaio VPC-F13AFX
 • Vaio VPC-F13YFX/B
 • Vaio VPC-F13YFX/H
 • Vaio VPC-F13AFX/B
 • Vaio VPC-F13BFX
 • Vaio VPC-F13BFX/B
 • Vaio VPC-F13CGX
 • Vaio VPC-F13CGX/B
 • Vaio VPC-F13DGX
 • Vaio VPC-F13DGX/B
 • Vaio VPC-F13EFX
 • Vaio VPC-F13EFX/B
 • Vaio VPC-F13FGX
 • Vaio VPC-F13FGX/B
 • Vaio VPC-F13GGX
 • Vaio VPC-F13GGX/B
 • Vaio VPC-F13HFX
 • Vaio VPC-F13HFX/B
 • Vaio VPC-F13JFX
 • Vaio VPC-F13JFX/B
 • Vaio VPC-F13JGX
 • Vaio VPC-F13WFX/H
 • Vaio VPC-F13YFX
 • Vaio VPC-F13LGX/B
 • Vaio VPC-F13MGX
 • Vaio VPC-F13MGX/B
 • Vaio VPC-F13NFX
 • Vaio VPC-F13NFX/B
 • Vaio VPC-F13PFX
 • Vaio VPC-F13PFX/B
 • Vaio VPC-F13QFX
 • Vaio VPC-F13QFX/B
 • Vaio VPC-F13RFX
 • Vaio VPC-F13RFX/B
 • Vaio VPC-F13SFX
 • Vaio VPC-F13SFX/B
 • Vaio VPC-F13TFX
 • Vaio VPC-F13TFX/B
 • Vaio VPC-F13UFX
 • Vaio VPC-F13UFX/B
 • Vaio VPC-F13UFX/H
 • Vaio VPC-F13WFX
 • Vaio VPC-F13WFX/B
 • Vaio VPC-F M930
 • Vaio VPC-F
 • Vaio VPC-F11
 • Vaio VPC-F115
 • Vaio VPC-F116
 • Vaio VPC-F117
 • Vaio VPC-F118
 • Vaio VPC-F119
 • Vaio VPCF
 • Vaio VPCF12
 • Vaio VPCF126FM
 • Vaio VPCF12C5E
 • Vaio PCG-81113L
 • Vaio PCG-81114L
 • Vaio PCG-81115L
 • Vaio PCG-81214L
 • Vaio VPC-F
 • Vaio VPC-F111FD
 • Vaio VPC-F111FX
 • Vaio VPC-F111FX/B
 • Vaio VPC-F111FX/H
 • Vaio VPC-F112FX
 • Vaio VPC-F112FX/B
 • Vaio VPC-F112FX/H
 • Vaio VPC-F113FD
 • Vaio VPC-F113FX
 • Vaio VPC-F113FX/B
 • Vaio VPC-F113FX/H
 • Vaio VPC-F114FX
 • Vaio VPC-F114FX/B
 • Vaio VPC-F114FX/H
 • Vaio VPC-F115FM
 • Vaio VPC-F115FM/B
 • Vaio VPC-F116FX
 • Vaio VPC-F116FX/B
 • Vaio VPC-F116FX/H
 • Vaio VPC-F117FD
 • Vaio VPC-F117FX
 • Vaio VPC-F117FX/B
 • Vaio VPC-F117FX/H
 • Vaio VPC-F1190X
 • Vaio VPC-F119FX
 • Vaio VPC-F119GX
 • Vaio VPC-F119HX
 • Vaio VPC-F11AFX
 • Vaio VPC-F11AFX/B
 • Vaio VPC-F11BFX
 • Vaio VPC-F11BFX/B
 • Vaio VPC-F11CGX
 • Vaio VPC-F11CGX/B
 • Vaio VPC-F11DGX
 • Vaio VPC-F11DGX/B
 • Vaio VPC-F11EGX
 • Vaio VPC-F11EGX/B
 • Vaio VPC-F11FGX
 • Vaio VPC-F11FGX/B
 • Vaio VPC-F11GGX
 • Vaio VPC-F11GGX/B
 • Vaio VPC-F11HGX
 • Vaio VPC-F11HGX/B
 • Vaio VPC-F11JFX
 • Vaio VPC-F11JFX/B
 • Vaio VPC-F11KFX
 • Vaio VPC-F11KFX/B
 • Vaio VPC-F11KFX/H
 • Vaio VPC-F11LFX
 • Vaio VPC-F11LFX/B
 • Vaio VPC-F11LFX/H
 • Vaio VPC-F11NFX
 • Vaio VPC-F11NFX/B
 • Vaio VPC-F11NFX/H
 • Vaio VPC-F11PFX
 • Vaio VPC-F11PFX/H
 • Vaio VPC-F11QFX
 • Vaio VPC-F11QFX/B
 • Vaio VPC-F11QFX/H
 • Vaio VPC-F120FD
 • Vaio VPC-F121FD
 • Vaio VPC-F121FX
 • Vaio VPC-F121FX/B
 • Vaio VPC-F121FX/H
 • Vaio VPC-F121GX
 • Vaio VPC-F121GX/B
 • Vaio VPC-F121GX/BC
 • Vaio VPC-F122FX
 • Vaio VPC-F122FX/B
 • Vaio VPC-F122FX/H
 • Vaio VPC-F123FX
 • Vaio VPC-F123FX/B
 • Vaio VPC-F123FX/H
 • Vaio VPC-F125FX
 • Vaio VPC-F125FX/B
 • Vaio VPC-F125FX/H
 • Vaio VPC-F126FM
 • Vaio VPC-F126FM/B
 • Vaio VPC-F127FD
 • Vaio VPC-F127FX
 • Vaio VPC-F127FX/B
 • Vaio VPC-F127FX/H
 • Vaio VPC-F1290X
 • Vaio VPC-F12AFM
 • Vaio VPC-F12AFM/H
 • Vaio VPC-F12BFX
 • Vaio VPC-F12BFX/B
 • Vaio VPC-F12BFX/H
 • Vaio VPC-F12CFX
 • Vaio VPC-F12CFX/B
 • Vaio VPC-F12CFX/H
 • Vaio VPC-F12DFX
 • Vaio VPC-F12DFX/B
 • Vaio VPC-F12EFX
 • Vaio VPC-F12EFX/B
 • Vaio VPC-F12FFX
 • Vaio VPC-F12FFX/B
 • Vaio VPC-F12FFX/H
 • Vaio VPC-F12GFX
 • Vaio VPC-F12GFX/B
 • Vaio VPC-F12HFX
 • Vaio VPC-F12HFX/B
 • Vaio VPC-F12JFX
 • Vaio VPC-F12JFX/B
 • Vaio VPC-F12KFX
 • Vaio VPC-F12KFX/B
 • Vaio VPC-F12LFX
 • Vaio VPC-F12LFX/B
 • Vaio VPC-F12LFX/H
 • Vaio VPC-F12LGX
 • Vaio VPC-F12LGX/B
 • Vaio VPC-F12MGX
 • Vaio VPC-F12MGX/H
 • Vaio VPC-F12NGX
 • Vaio VPC-F12NGX/B
 • Vaio VPC-F12PGX
 • Vaio VPC-F12PGX/B
 • Vaio VPC-F12QGXVaio
 • Vaio VPC-F12QGX/B
 • Vaio VPC-F12RGX
 • Vaio VPC-F12RGX/B
 • Vaio VPC-F12SGX
 • Vaio VPC-F12SGX/B
 • Vaio VPC-F12THX
 • Vaio VPC-F12THX/H
 • Vaio VPC-F12UGX
 • Vaio VPC-F12UGX/B

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • 300-0001-1263

 

کارکرد فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VPC-F:

اصولاً در لپتاپ سی پی یو (CPU) و چیپ گرافیک (GPU)  در اثر کار مداوم حرارت زیادی تولید می کنند که در صورت نبود گردش هوا می تواند اسیب جدی به آنها و قطعات دیگر لپتاپ وارد گردد. بنابراین می بایست تا حد ممکن از گرمای بیش از حد قطعات لپتاپ جلوگیری نمود. این وظیفه برعهده فن می باشد که گرمای حاصل از پردازش دستگاه توسط یک لوله مسی دارای گاز به عنوان رسانای حرارتی، به طرف فن منتقل گردد و فن به بیرون دستگاه انتقال دهد. قاعده اصلی در خنک کنندگی سی پی یو، همرفت است یعنی جسمی داغ مقداری از گرمای تولید شده را به مولکول های هوا در نزدیکی خود منتقل می کند این مولکول ها باید با هوای خنک تر جایگزین شوند. همچنین فن دستگاه لپتاپ متناسب با میزان پردازش و حرارت تولید شده دارای سرعتی متغیر است.

لپتاپ های سونی Sony بر اساس مدل کارکرد دارای فن های متفاوتی هستند که به سری های زیر تقسیم می شوند:

 1. سونی وایو سری اف و ای ( Sony Vaio F & E series )

لپ تاپ سونی وایو مدل اف و ای غالبا از سری های قدرتمند از لحاظ پردازش و گرافیک هستند و بنابراین نیاز به فن های به نسبت بزرگتر از سایر سری ها می باشند .

 1. سونی وایو سری سی دابلیو و ایکس ( Sony Vaio CW & X series )

این نوع لپتاپ ها برای کاربران عادی و کارهای روزمره طراحی شده است. بنابراین یک فن معمولی برای خنک سازی آن کافی خواهد بود.

 1. سونی وایو سری اس ( Sony Vaio S & Z & Y series )

این  مدل لپ‌تاپ ها که معمولا به پردازنده‌ی میان رده مجهز می‌باشند و دارای فن های به نسبت کوچکتری هستند .

برند

وزن

100گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

1 دیدگاه برای فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VPC-F

 1. سیامک انصافی (مالک تایید شده)

  این فن رو من برای لپ تاپ سونی وایو VPCF12THX/H گرفتم و امروز به دستم رسید و وصل کردم به لپ تاپم. فعلا که عالیه و هیچ موردی نداره. ممنون از پارتاکو

  • ادمین سایت

   سلام دوست عزیز.خوشحالیم که تونستیم رضایت شما رو جلب کنیم.امیدواریم که از خریدتون لذت برده باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.