فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VGN-CR

فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VGN-CR

Fan Sony Notebook UDQFLZR02FQU

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط0

موجود نیست

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

در انبار موجود نمی باشد

فروخته و تمام شد

این فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VGN-CR برای مدل های زیر قابل استفاده است :

 •  VAIO VGN-CR407EP
 •  VAIO VGN-CR407ER
 •  VAIO VGN-CR408E
 •  VAIO VGN-CR409E
 •  VAIO VGN-CR409EL
 •  VAIO VGN-CR409EP
 •  VAIO VGN-CR409ET
 •  VAIO VGN-CR410E
 •  VAIO VGN-CR410EL
 •  VAIO VGN-CR410EN
 •  VAIO VGN-CR410EP
 •  VAIO VGN-CR410ER
 •  VAIO VGN-CR410ET
 •  VAIO VGN-CR410EW
 •  VAIO VGN-CR415E
 •  VAIO VGN-CR415EB
 •  VAIO VGN-CR420E
 •  VAIO VGN-CR420EL
 •  VAIO VGN-CR420EN
 •  VAIO VGN-CR420EP
 •  VAIO VGN-CR420ER
 •  VAIO VGN-CR420ET
 •  VAIO VGN-CR420EW
 •  VAIO VGN-CR425E
 •  VAIO VGN-CR460A
 •  VAIO VGN-CR460AL
 •  VAIO VGN-CR460AP
 •  VAIO VGN-CR460AR
 •  VAIO VGN-CR460AW
 •  VAIO VGN-CR490
 •  VAIO VGN-CR490EBL
 •  VAIO VGN-CR490EBN
 •  VAIO VGN-CR290EBPC
 •  VAIO VGN-CR290EBPR
 •  VAIO VGN-CR290EBR
 •  VAIO VGN-CR290EBRC
 •  VAIO VGN-CR290EBW
 •  VAIO VGN-CR290N
 •  VAIO VGN-CR305E
 •  VAIO VGN-CR305EL
 •  VAIO VGN-CR305ER
 •  VAIO VGN-CR305ERC
 • VAIO VGN-CR307E
 •  VAIO VGN-CR307EP
 • VAIO VGN-CR307EW
 •  VAIO VGN-CR309E
 •  VAIO VGN-CR309EL
 •  VAIO VGN-CR309ER
 •  VAIO VGN-CR309ERC
 •  VAIO VGN-CR310EL
 •  VAIO VGN-CR320E
 •  VAIO VGN-CR320EL
 •  VAIO VGN-CR320EN
 •  VAIO VGN-CR320EP
 •  VAIO VGN-CR320ER
 •  VAIO VGN-CR320ET
 • VAIO VGN-CR320EW
 •  VAIO VGN-CR320J
 •  VAIO VGN-CR390
 •  VAIO VGN-CR390EB
 •  VAIO VGN-CR390NB
 •  VAIO VGN-CR4000
 •  VAIO VGN-CR405E
 •  VAIO VGN-CR407E
 • VAIO VGN-CR190EW
 •  VAIO VGN-CR190N
 •  VAIO VGN-CR190N2
 •  VAIO VGN-CR203E
 •  VAIO VGN-CR203EN
 •  VAIO VGN-CR205E
 •  VAIO VGN-CR205EP
 • VAIO VGN-CR205EW
 •  VAIO VGN-CR210EL
 • VAIO VGN-CR215E
 •  VAIO VGN-CR215EB
 • VAIO VGN-CR220E
 • VAIO VGN-CR220EL
 • VAIO VGN-CR220EN
 •  VAIO VGN-CR220EP
 •  VAIO VGN-CR220ER
 •  VAIO VGN-CR220EW
 •  VAIO VGN-CR225E
 • VAIO VGN-CR225EL
 • VAIO VGN-CR231E
 • VAIO VGN-CR231ER
 • VAIO VGN-CR240E
 •  VAIO VGN-CR240EB
 • VAIO VGN-CR240N
 •  VAIO VGN-CR240NB
 •  VAIO VGN-CR290
 • VAIO VGN-CR290E
 •  VAIO VGN-CR290EAP
 •  VAIO VGN-CR290EAW
 • VAIO VGN-CR290EBL
 •  VAIO VGN-CR290EBLC
 • VAIO VGN-CR290EBP
 • VAIO VGN CR130
 •  VAIO VGN CR230
 •  VAIO VGN CR330
 • VAIO VGN CR353
 •  VAIO VGN CR393
 •  VAIO VGN-CR110EW
 •  VAIO VGN-CR115E
 •  VAIO VGN-CR116E
 •  VAIO VGN-CR120E
 •  VAIO VGN-CR120EL
 •  VAIO VGN-CR120EP
 •  VAIO VGN-CR120ER
 •  VAIO VGN-CR120EW
 • VAIO VGN-CR123E
 •  VAIO VGN-CR123EB
 •  VAIO VGN-CR125E
 • VAIO VGN-CR131E
 •  VAIO VGN-CR131EBC
 •  VAIO VGN-CR131EL
 •  VAIO VGN-CR131ELC
 •  VAIO VGN-CR140E
 •  VAIO VGN-CR140EB
 •  VAIO VGN-CR140N
 •  VAIO VGN-CR140NB
 •  VAIO VGN-CR150E
 •  VAIO VGN-CR150EB
 •  VAIO VGN-CR190
 •  VAIO VGN-CR190E
 •  VAIO VGN-CR190EB
 •  VAIO VGN-CR190EL
 •  VAIO VGN-CR190EP
 • VAIO VGN-CR190ER
 •  VAIO VGN-CR490EBP
 •  VAIO VGN-CR490EBR
 •  VAIO VGN-CR490EBT
 •  VAIO VGN-CR490EBW
 • VAIO VGN-CR490EELC
 • VAIO VGN-CR490EEPC
 • VAIO VGN-CR490EERC
 •  VAIO VGN-CR490EEWC
 •  VAIO VGN-CR490NBB
 •  VAIO VGN-CR490NCB
 •  VAIO VGN-CR490NDB
 • VAIO VGN-CR506E
 •  VAIO VGN-CR506EJ
 •  VAIO VGN-CR507DJ
 • VAIO VGN-CR507E
 • VAIO VGN-CR507EJ
 • VAIO VGN-CR507EJA
 • VAIO VGN-CR507ELA
 • VAIO VGN-CR507ELC
 • VAIO VGN-CR507EP
 • VAIO VGN-CR507EPC
 •  VAIO VGN-CR507ER
 • VAIO VGN-CR508E
 • VAIO VGN-CR508EL
 • VAIO VGN-CR508ELC
 •  VAIO VGN-CR508ER
 •  VAIO VGN-CR508ERC
 •  VAIO VGN-CR509D
 •  VAIO VGN-CR509DJ
 • VAIO VGN-CR509E
 •  VAIO VGN-CR509EJ
 • VAIO VGN-CR510D
 • VAIO VGN-CR510DT
 • VAIO VGN-CR510DW
 • VAIO VGN-CR510E
 • VAIO VGN-CR510EJ
 •  VAIO VGN-CR510EL
 •  VAIO VGN-CR510EN
 •  VAIO VGN-CR510EP
 •  VAIO VGN-CR510ER
 • VAIO VGN-CR510ET
 • VAIO VGN-CR510EW
 • VAIO VGN-CR515E
 • VAIO VGN-CR515EB
 • VAIO VGN-CR520D
 • VAIO VGN-CR520DJ
 • VAIO VGN-CR520DL
 • VAIO VGN-CR520DN
 • VAIO VGN-CR520DP
 •  VAIO VGN-CR520DR
 • VAIO VGN-CR520DT
 • VAIO VGN-CR520DW
 • VAIO VGN-CR520E
 • VAIO VGN-CR520EJ
 • VAIO VGN-CR520EL
 • VAIO VGN-CR520EN
 • VAIO VGN-CR520EP
 • VAIO VGN-CR520ER
 • VAIO VGN-CR520ET
 • VAIO VGN-CR520EW
 • VAIO VGN-CR525E
 • VAIO VGN-CR525EB
 • VAIO VGN-CR540E
 • VAIO VGN-CR540EJ
 • VAIO VGN-CR540EL
 • VAIO VGN-CR540EN
 • VAIO VGN-CR540EP
 • VAIO VGN-CR540ER
 • VAIO VGN-CR540ET
 • VAIO VGN-CR540EW
 •  VAIO VGN-CR590
 • VAIO VGN-CR590C
 •  VAIO VGN-CR590CE
 • VAIO VGN-CR590CN
 •  VAIO VGN-CR590E
 •  VAIO VGN-CR590EAB
 • VAIO VGN-CR590EAL
 • VAIO VGN-CR590EAP
 • VAIO VGN-CR590EAR
 •  VAIO VGN-CR590EAT
 •  VAIO VGN-CR590EAW
 •  VAIO VGN-CR590EBB
 •  VAIO VGN-CR590EBL
 • VAIO VGN-CR590EBN
 • VAIO VGN-CR590EBP
 •  VAIO VGN-CR590EBR
 •  VAIO VGN-CR590EBT
 • VAIO VGN-CR590EBW
 • VAIO VGN-CR590EDR
 • VAIO VGN-CR590EEB
 •  VAIO VGN-CR590N
 • VAIO VGN-CR590NAB
 • VAIO VGN-CR590NAG
 • VAIO VGN-CR590NBB
 • VAIO VGN-CR590NBP
 • VAIO VGN-CR590NCB
 • VAIO VGN-CR590NCR

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • UDQFLZR02FQU
 • UDQFLZR02FQU
 • UDQFLZR02FQU

 

کارکرد فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VGN-CR:

اصولاً در لپتاپ سی پی یو (CPU) و چیپ گرافیک (GPU)  در اثر کار مداوم حرارت زیادی تولید می کنند که در صورت نبود گردش هوا می تواند اسیب جدی به آنها و قطعات دیگر لپتاپ وارد گردد. بنابراین می بایست تا حد ممکن از گرمای بیش از حد قطعات لپتاپ جلوگیری نمود. این وظیفه برعهده فن می باشد که گرمای حاصل از پردازش دستگاه توسط یک لوله مسی دارای گاز به عنوان رسانای حرارتی، به طرف فن منتقل گردد و فن به بیرون دستگاه انتقال دهد. قاعده اصلی در خنک کنندگی سی پی یو، همرفت است یعنی جسمی داغ مقداری از گرمای تولید شده را به مولکول های هوا در نزدیکی خود منتقل می کند این مولکول ها باید با هوای خنک تر جایگزین شوند. همچنین فن دستگاه لپتاپ متناسب با میزان پردازش و حرارت تولید شده دارای سرعتی متغیر است.

لپتاپ های سونی Sony بر اساس مدل کارکرد دارای فن های متفاوتی هستند که به سری های زیر تقسیم می شوند:
 1. سونی وایو سری اف و ای ( Sony Vaio F & E series )

لپ تاپ سونی وایو مدل اف و ای غالبا از سری های قدرتمند از لحاظ پردازش و گرافیک هستند و بنابراین نیاز به فن های به نسبت بزرگتر از سایر سری ها می باشند .

 1. سونی وایو سری سی دابلیو و ایکس ( Sony Vaio CW & X series )

این نوع لپتاپ ها برای کاربران عادی و کارهای روزمره طراحی شده است. بنابراین یک فن معمولی برای خنک سازی آن کافی خواهد بود.

 1. سونی وایو سری اس ( Sony Vaio S & Z & Y series )

این  مدل لپ‌تاپ ها که معمولا به پردازنده‌ی میان رده مجهز می‌باشند و دارای فن های به نسبت کوچکتری هستند .

برند

وزن

100گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن لپ تاپ سونی Laptop Fan Sony Vaio VGN-CR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.