فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite A300

فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite A300

Fan Toshiba Notebook 6033B0014701

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط1

موجود نیست

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

در انبار موجود نمی باشد

فروخته و تمام شد

این فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite A300 برای مدل های زیر قابل استفاده است :

 • Toshiba Satellite A305-S6857
 • Toshiba Satellite A305-S6858
 • Toshiba Satellite A305-S6859
 • Toshiba Satellite A305-S6860
 • Toshiba Satellite A305-S6861
 • Toshiba Satellite A305-S6862
 • Toshiba Satellite A305-S6863
 • Toshiba Satellite A305-S6864
 • Toshiba Satellite A305-S68641
 • Toshiba Satellite A305-S6872
 • Toshiba Satellite A305-S6873
 • Toshiba Satellite A305-S6883
 • Toshiba Satellite A305-S6893
 • Toshiba Satellite A305-S6894
 • Toshiba Satellite A305-S6898
 • Toshiba Satellite A305-S6902
 • Toshiba Satellite A305-S6903
 • Toshiba Satellite A305-S6905
 • Toshiba Satellite A305-S6908
 • Toshiba Satellite A305-S6909
 • Toshiba Satellite A305-S6916
 • Toshiba Satellite A305-S6992E
 • Toshiba Satellite A305-S6994E
 • Toshiba Satellite A305-S6996E
 • Toshiba Satellite A305-S6997E
 • Toshiba Satellite A305-SP6801
 • Toshiba Satellite A305-SP6802
 • Toshiba Satellite A305-SP6803
 • Toshiba Satellite A305-SP6804A
 • Toshiba Satellite A305-SP6804C
 • Toshiba Satellite A300-M01
 • Toshiba Satellite A300-P01
 • Toshiba Satellite A300-ST3501
 • Toshiba Satellite A300-ST3502
 • Toshiba Satellite A300-ST3511
 • Toshiba Satellite A300-ST3512
 • Toshiba Satellite A300-ST4004
 • Toshiba Satellite A300-ST4505
 • Toshiba Satellite A300-ST6511
 • Toshiba Satellite A300D-154
 • Toshiba Satellite A300D-15B
 • Toshiba Satellite A300D-17I
 • Toshiba Satellite A300D-17L
 • Toshiba Satellite A305 Series
 • Toshiba Satellite A305-S6825
 • Toshiba Satellite A305-S6829
 • Toshiba Satellite A305-S6833
 • Toshiba Satellite A305-S6834
 • Toshiba Satellite A305-S6837
 • Toshiba Satellite A305-S6839
 • Toshiba Satellite A305-S6841
 • Toshiba Satellite A305-S6843
 • Toshiba Satellite A305-S6844
 • Toshiba Satellite A305-S6845
 • Toshiba Satellite A305-S68491
 • Toshiba Satellite A305-S6852
 • Toshiba Satellite A305-S6853
 • Toshiba Satellite A305-S68531
 • Toshiba Satellite A305-S6854
 • Toshiba Satellite A305-S6855
 • Toshiba Satellite A300 Series
 • Toshiba Satellite A300-00Q
 • Toshiba Satellite A300-08V
 • Toshiba Satellite A300-08W
 • Toshiba Satellite A300-10M
 • Toshiba Satellite A300-177
 • Toshiba Satellite A300-18K
 • Toshiba Satellite A300-19O
 • Toshiba Satellite A300-19Q
 • Toshiba Satellite A300-19R
 • Toshiba Satellite A300-1BZ
 • Toshiba Satellite A300-1DB
 • Toshiba Satellite A300-1DG
 • Toshiba Satellite A300-1FP
 • Toshiba Satellite A300-1HV
 • Toshiba Satellite A300-1IJ
 • Toshiba Satellite A300-1IW
 • Toshiba Satellite A300-1J1
 • Toshiba Satellite A300-1JF
 • Toshiba Satellite A300-1L0
 • Toshiba Satellite A300-1MC
 • Toshiba Satellite A300-1ME
 • Toshiba Satellite A300-1MX
 • Toshiba Satellite A300-1OM
 • Toshiba Satellite A300-1OT
 • Toshiba Satellite A300-1QD
 • Toshiba Satellite A300-1QM
 • Toshiba Satellite A300-1R2
 • Toshiba Satellite A300-1SO
 • Toshiba Satellite A300-1SP
 • Toshiba Satellite L300-19Y
 • Toshiba Satellite L300-1AP
 • Toshiba Satellite L300-1AQ
 • Toshiba Satellite L300-1AR
 • Toshiba Satellite L300-1AS
 • Toshiba Satellite L300-1AX
 • Toshiba Satellite L300-1BD
 • Toshiba Satellite L300-1BG
 • Toshiba Satellite L300-1BV
 • Toshiba Satellite L300-1BW
 • Toshiba Satellite L300-1CM
 • Toshiba Satellite L300-1CU
 • Toshiba Satellite L300-20A
 • Toshiba Satellite L300-700
 • Toshiba Satellite L300-900
 • Toshiba Satellite L300-F00
 • Toshiba Satellite L300-R00
 • Toshiba Satellite L300-S00
 • Toshiba Satellite L300-ST2501
 • Toshiba Satellite L300-ST3502
 • Toshiba Satellite L300D Series
 • Toshiba Satellite L300D-11V
 • Toshiba Satellite L300D-12I
 • Toshiba Satellite L300D-12L
 • Toshiba Satellite L300D-13S
 • Toshiba Satellite L300D-ST3501
 • Toshiba Satellite L300D-ST3502
 • Toshiba Satellite L305 Series
 • Toshiba Satellite L305-S5865
 • Toshiba Satellite L305-S5875
 • Toshiba Satellite A305D-S6880
 • Toshiba Satellite A305D-S6886
 • Toshiba Satellite A305D-S68861
 • Toshiba Satellite A305D-S6914
 • Toshiba Satellite A305D-S6991E
 • Toshiba Satellite A305D-SP6801
 • Toshiba Satellite A305D-SP6802
 • Toshiba Satellite A305D-SP6803A
 • Toshiba Satellite A305D-SP6803C
 • Toshiba Satellite A305D-SP6803R
 • Toshiba Satellite A305D-SP6905A
 • Toshiba Satellite A305D-SP6905C
 • Toshiba Satellite A305D-SP6905R
 • Toshiba Satellite A305D-SP6925A
 • Toshiba Satellite A305D-SP6925C
 • Toshiba Satellite A305D-SP6925R
 • Toshiba Satellite L300 Series
 • Toshiba Satellite L300-0LF04G
 • Toshiba Satellite L300-0MW02L
 • Toshiba Satellite L300-0QW02L
 • Toshiba Satellite L300-13R
 • Toshiba Satellite L300-13Z
 • Toshiba Satellite L300-149
 • Toshiba Satellite L300-14G
 • Toshiba Satellite L300-16L
 • Toshiba Satellite L300-18D
 • Toshiba Satellite L300-18E
 • Toshiba Satellite L300-19F
 • Toshiba Satellite L300-19N
 • Toshiba Satellite L300-19U
 • Toshiba Satellite A305-SP6804R
 • Toshiba Satellite A305-SP6806C
 • Toshiba Satellite A305-SP6906A
 • Toshiba Satellite A305-SP6906C
 • Toshiba Satellite A305-SP6906R
 • Toshiba Satellite A305-SP6923A
 • Toshiba Satellite A305-SP6923C
 • Toshiba Satellite A305-SP6923R
 • Toshiba Satellite A305-SP6926A
 • Toshiba Satellite A305-SP6926C
 • Toshiba Satellite A305-SP6926R
 • Toshiba Satellite A305-SP6931A
 • Toshiba Satellite A305-SP6931C
 • Toshiba Satellite A305-SP6931R
 • Toshiba Satellite A305-SP6941
 • Toshiba Satellite A305-ST551E
 • Toshiba Satellite A305D-S6831
 • Toshiba Satellite A305D-S6835
 • Toshiba Satellite A305D-S6847
 • Toshiba Satellite A305D-S6848
 • Toshiba Satellite A305D-S6849
 • Toshiba Satellite A305D-S68491
 • Toshiba Satellite A305D-S6851
 • Toshiba Satellite A305D-S6856
 • Toshiba Satellite A305D-S6865
 • Toshiba Satellite A305D-S68651
 • Toshiba Satellite A305D-S6867
 • Toshiba Satellite A305D-S6875
 • Toshiba Satellite A305D-S68751
 • Toshiba Satellite A305D-S6878
 • Toshiba Satellite L305-SP5942
 • Toshiba Satellite L305-SP6807A
 • Toshiba Satellite L305-SP6807C
 • Toshiba Satellite L305-SP6807R
 • Toshiba Satellite L305-SP6912A
 • Toshiba Satellite L305-SP6912C
 • Toshiba Satellite L305-SP6912R
 • Toshiba Satellite L305-SP6914A
 • Toshiba Satellite L305-SP6914C
 • Toshiba Satellite L305-SP6914R
 • Toshiba Satellite L305-SP6921A
 • Toshiba Satellite L305-SP6921C
 • Toshiba Satellite L305-SP6921R
 • Toshiba Satellite L305-SP6922A
 • Toshiba Satellite L305-SP6922C
 • Toshiba Satellite L305-SP6922R
 • Toshiba Satellite L305-SP6924A
 • Toshiba Satellite L305-SP6924C
 • Toshiba Satellite L305-SP6924R
 • Toshiba Satellite L305-SP6932A
 • Toshiba Satellite L305-SP6932C
 • Toshiba Satellite L305-SP6932R
 • Toshiba Satellite L305-SP6934A
 • Toshiba Satellite L305-SP6934C
 • Toshiba Satellite L305-SP6934R
 • Toshiba Satellite L305-SP6935
 • Toshiba Satellite L305-SP6943C
 • Toshiba Satellite L305-SP6944C
 • Toshiba Satellite L305-SP6952
 • Toshiba Satellite L305-SP6980A
 • Toshiba Satellite L305-S5926
 • Toshiba Satellite L305-S5929
 • Toshiba Satellite L305-S5931
 • Toshiba Satellite L305-S5933
 • Toshiba Satellite L305-S5934
 • Toshiba Satellite L305-S5937
 • Toshiba Satellite L305-S5939
 • Toshiba Satellite L305-S5941
 • Toshiba Satellite L305-S5942
 • Toshiba Satellite L305-S5944
 • Toshiba Satellite L305-S5945
 • Toshiba Satellite L305-S5946
 • Toshiba Satellite L305-S5947
 • Toshiba Satellite L305-S5948
 • Toshiba Satellite L305-S59512
 • Toshiba Satellite L305-S5955
 • Toshiba Satellite L305-S5956
 • Toshiba Satellite L305-S5957
 • Toshiba Satellite L305-S5958
 • Toshiba Satellite L305-S5961
 • Toshiba Satellite L305-S5962
 • Toshiba Satellite L305-S5968
 • Toshiba Satellite L305-S5970
 • Toshiba Satellite L305-SP5806A
 • Toshiba Satellite L305-SP5806C
 • Toshiba Satellite L305-SP5806R
 • Toshiba Satellite L305-SP5811A
 • Toshiba Satellite L305-SP5811C
 • Toshiba Satellite L305-SP5811R
 • Toshiba Satellite L305-SP5818
 • Toshiba Satellite L305-S5876
 • Toshiba Satellite L305-S5877
 • Toshiba Satellite L305-S5883
 • Toshiba Satellite L305-S5884
 • Toshiba Satellite L305-S5885
 • Toshiba Satellite L305-S5888
 • Toshiba Satellite L305-S5891
 • Toshiba Satellite L305-S5894
 • Toshiba Satellite L305-S5896
 • Toshiba Satellite L305-S5899
 • Toshiba Satellite L305-S5901
 • Toshiba Satellite L305-S5902
 • Toshiba Satellite L305-S5903
 • Toshiba Satellite L305-S5905
 • Toshiba Satellite L305-S5906
 • Toshiba Satellite L305-S5907
 • Toshiba Satellite L305-S59071
 • Toshiba Satellite L305-S5908
 • Toshiba Satellite L305-S5909
 • Toshiba Satellite L305-S5911
 • Toshiba Satellite L305-S5912
 • Toshiba Satellite L305-S5913
 • Toshiba Satellite L305-S5915
 • Toshiba Satellite L305-S5916
 • Toshiba Satellite L305-S5917
 • Toshiba Satellite L305-S5918
 • Toshiba Satellite L305-S5919
 • Toshiba Satellite L305-S5920
 • Toshiba Satellite L305-S5921
 • Toshiba Satellite L305-S5924
 • Toshiba Satellite L305D-SP5810R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6913A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6913C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6913R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6950A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6950C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6950R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6979A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6979C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6979R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6981A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6981C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6981R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6984A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6984C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6984R
 • Toshiba Satellite L305D-SP6988A
 • Toshiba Satellite L305D-SP6988C
 • Toshiba Satellite L305D-SP6988R
 • Toshiba Satellite L350 Series
 • Toshiba Satellite L350-09701Q
 • Toshiba Satellite L350-ST2121
 • Toshiba Satellite L350-ST2701
 • Toshiba Satellite L350-ST3701
 • Toshiba Satellite L350-ST3702
 • Toshiba Satellite L355 Series
 • Toshiba Satellite L355-S7811
 • Toshiba Satellite L355-S7812
 • Toshiba Satellite L355-S7817
 • Toshiba Satellite L355-S7822
 • Toshiba Satellite L305D-S5892
 • Toshiba Satellite L305D-S5893
 • Toshiba Satellite L305D-S5895
 • Toshiba Satellite L305D-S5897
 • Toshiba Satellite L305D-S5900
 • Toshiba Satellite L305D-S5904
 • Toshiba Satellite L305D-S5914
 • Toshiba Satellite L305D-S59143
 • Toshiba Satellite L305D-S5922
 • Toshiba Satellite L305D-S59222
 • Toshiba Satellite L305D-S5923
 • Toshiba Satellite L305D-S5925
 • Toshiba Satellite L305D-S5927
 • Toshiba Satellite L305D-S5928
 • Toshiba Satellite L305D-S5930
 • Toshiba Satellite L305D-S5932
 • Toshiba Satellite L305D-S5934
 • Toshiba Satellite L305D-S5935
 • Toshiba Satellite L305D-S5938
 • Toshiba Satellite L305D-S5940
 • Toshiba Satellite L305D-S5943
 • Toshiba Satellite L305D-S5949
 • Toshiba Satellite L305D-S5950
 • Toshiba Satellite L305D-S5959
 • Toshiba Satellite L305D-S5974
 • Toshiba Satellite L305D-S6805A
 • Toshiba Satellite L305D-S6805C
 • Toshiba Satellite L305D-S6805R
 • Toshiba Satellite L305D-SP5810A
 • Toshiba Satellite L305D-SP5810C
 • Toshiba Satellite L305-SP6980C
 • Toshiba Satellite L305-SP6980R
 • Toshiba Satellite L305-SP6982A
 • Toshiba Satellite L305-SP6982C
 • Toshiba Satellite L305-SP6982R
 • Toshiba Satellite L305-SP6983A
 • Toshiba Satellite L305-SP6983C
 • Toshiba Satellite L305-SP6983R
 • Toshiba Satellite L305-SP6985A
 • Toshiba Satellite L305-SP6985C
 • Toshiba Satellite L305-SP6985R
 • Toshiba Satellite L305-SP6986A
 • Toshiba Satellite L305-SP6986C
 • Toshiba Satellite L305-SP6986R
 • Toshiba Satellite L305-SP6987A
 • Toshiba Satellite L305-SP6987C
 • Toshiba Satellite L305-SP6987R
 • Toshiba Satellite L305-SP6995A
 • Toshiba Satellite L305-SP6995C
 • Toshiba Satellite L305-SP6995R
 • Toshiba Satellite L305D-S5868
 • Toshiba Satellite L305D-S5869
 • Toshiba Satellite L305D-S5870
 • Toshiba Satellite L305D-S5873
 • Toshiba Satellite L305D-S5874
 • Toshiba Satellite L305D-S5881
 • Toshiba Satellite L305D-S5882
 • Toshiba Satellite L305D-S58821
 • Toshiba Satellite L305D-S5889
 • Toshiba Satellite L305D-S5890
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6993A
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6993C
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6993R
 • Toshiba Satellite Pro L300D Series
 • Toshiba Satellite Pro L300D-120
 • Toshiba Satellite Pro L300D-136
 • Toshiba Satellite Pro L300D-138
 • Toshiba Satellite Pro L300D-13C
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1001V
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1002V
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1002X
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1003V
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1003X
 • Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1006V
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5801
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5802
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5804
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5808A
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5808C
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP5808R
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6916A
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6916C
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6916R
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6988A
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6988C
 • Toshiba Satellite Pro L300D-SP6988R
 • Toshiba Satellite Pro L350 Series
 • Toshiba Satellite Pro L350-S1001V
 • Toshiba Satellite Pro L350-S1001X
 • Toshiba Satellite Pro L350-S1701
 • Toshiba Satellite L355-S7834
 • Toshiba Satellite Pro L300-19Q
 • Toshiba Satellite Pro L300-19R
 • Toshiba Satellite Pro L300-19S
 • Toshiba Satellite Pro L300-1AD
 • Toshiba Satellite Pro L300-1AF
 • Toshiba Satellite Pro L300-1AI
 • Toshiba Satellite Pro L300-1AU
 • Toshiba Satellite Pro L300-1CN
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1004V
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1004X
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1005V
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1005X
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1501
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1502
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1521
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1522
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1523
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1524
 • Toshiba Satellite Pro L300-EZ1525
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5801
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5803
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5809A
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5809C
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5809R
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5917A
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5917C
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP5917R
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6919A
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6919C
 • Toshiba Satellite Pro L300-SP6919R
 • Toshiba Satellite L355-S7827
 • Toshiba Satellite L355-S7828
 • Toshiba Satellite L355-S7831
 • Toshiba Satellite L355-S78312
 • Toshiba Satellite L355-S7834
 • Toshiba Satellite L355-S7835
 • Toshiba Satellite L355-S7837
 • Toshiba Satellite L355-S7900
 • Toshiba Satellite L355-S7902
 • Toshiba Satellite L355-S79023
 • Toshiba Satellite L355-S7905
 • Toshiba Satellite L355-S7907
 • Toshiba Satellite L355-S7915
 • Toshiba Satellite L355D Series
 • Toshiba Satellite L355D-S7809
 • Toshiba Satellite L355D-S7810
 • Toshiba Satellite L355D-S7813
 • Toshiba Satellite L355D-S7815
 • Toshiba Satellite L355D-S7819
 • Toshiba Satellite L355D-S7820
 • Toshiba Satellite L355D-S7825
 • Toshiba Satellite L355D-S7829
 • Toshiba Satellite L355D-S7832
 • Toshiba Satellite L355D-S7901
 • Toshiba Satellite Pro L300 Series
 • Toshiba Satellite Pro L300-154
 • Toshiba Satellite Pro L300-155
 • Toshiba Satellite Pro L300-156
 • Toshiba Satellite Pro L300-15E
 • Toshiba Satellite Pro L300-19K

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • V000120460
 • 6033B0014701
 • UDQFRZH05C1N

کارکرد فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite A300

گرمای بیش از حد لپتاپ ها می توانند مشکلات زیادی ایجاد کنند، اتفاقاتی شبیه صفحه آبی تا از بین رفتن داده ها؛ حتی ممکن است متوجه نشوید ولی گرمای بیش از حد باعث مشکلات اساسی و پرهزینه مثل سوختن سی پی یو یا مادربرد دستگاه شما را به همراه خواهد داشت.

اولین و مهمترین مسئله ای که باید در هنگام گرمای بیش از حد لپ تاپ Toshiba انجام دهید، سرویس و تمیز کردن فن (های) است که خنک کنندگی پردازنده مرکزی و کارت گرافیک را فراهم می آورد. با گذشت زمان، لایه هایی از گرد و غبار و خاک جذب می کنند که جریان هوا را مسدود می نماید.

جریان هوا و انتقال حرارت را بررسی کنید

لپ تاپ ها راهی را برای اخراج هوای گرم ایجاد شده توسط اجزای آنها نیاز دارند. جریان هوا به معنی انتقال گرما نیست. بنابراین اولین قدم شما باید مشخص شود که دریچه های هوا در کجا واقع شده است. بیشتر لپ تاپ ها در نزدیکی هیت سینک آن دریچه های تهویه دارند.

لپ تاپ را روی سطح سخت و صاف نگه دارید

اکثر لپ تاپ ها از طریق پایین هوا را می مکند. سطوح ناهموار، مانند پتو، بالش یا لباس شما، مانع از جریان هوا در لپ تاپ های Toshiba می شود. تحت این شرایط گرمای ایجاد شده سطح لپ تاپ توشیبا داغ می شود. لذا دمای مکیده شده در فن افزایش یافته و در نهایت لپ تاپ در حال گرم شدن بیش از حد است. با نگه داشتن لپ تاپ روی سطح سخت و صاف، از این وضعیت به راحتی جلوگیری می شود.

در حالی که لپ تاپ در حال کار است و برنامه سنگینی را اجرا می کند:

بررسی کنید که آیا منافذ خروجی هوا باز است یا خیر. اگر به هیچ وجه جریان هوایی را احساس نمی کنید. شایع ترین علت آن تجمع گرد و غبار در دریچه ها، فن ها و کانال های خنک کننده. و درنتیجه استهلاک بیش از حد فن و پایین آمدن دور آن می باشد.

برند

وزن

100گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite A300”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.