فن لپ تاپ اچ پی Laptop Fan Hp Pavilion 15-E

فن لپ تاپ اچ پی Laptop Fan Hp Pavilion 15-E

Fan Hp Notebook 2TP202DBD041

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط1

موجود نیست

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

در انبار موجود نمی باشد

فروخته و تمام شد

این فن لپ تاپ اچ پی Laptop Fan Hp Pavilion 15-E برای مدل های زیر قابل استفاده است :

 • Hp Pavilion 15-E067NR
 • Hp Pavilion 15-E068NR
 • Hp Pavilion 15-E071NR
 • Hp Pavilion 15-E072NR
 • Hp Pavilion 15-E073CA
 • Hp Pavilion 15-E073NR
 • Hp Pavilion 15-E074NR
 • Hp Pavilion 15-E075NR
 • Hp Pavilion 15-E076NR
 • Hp Pavilion 15-E077NR
 • Hp Pavilion 15-E078NR
 • Hp Pavilion 15-E084CA
 • Hp Pavilion 15-E085NR
 • Hp Pavilion 15-E086NR
 • Hp Pavilion 15-E087NR
 • Hp Pavilion 15-E099CA
 • Hp Pavilion 15-E180NR
 • Hp Pavilion 15-E181NR
 • Hp Pavilion 15-E182NR
 • Hp Pavilion 15-E183NR
 • Hp Pavilion 15-E184NR
 • Hp Pavilion 15-E185NR
 • Hp Pavilion 15-E186NR
 • Hp Pavilion 15-E187NR
 • Hp Pavilion 15-E188NR
 • Hp Pavilion 15-E189NR
 • Hp Pavilion 17-E000
 • Hp Pavilion 17-E002XX
 • Hp Pavilion 17-E009WM
 • Hp Pavilion 17-E010US
 • Hp Pavilion 17-E011NR
 • Hp Pavilion 17-E012NR
 • Hp Pavilion 17-E013NR
 • Hp Pavilion 15-E020AX
 • Hp Pavilion 15-E020CA
 • Hp Pavilion 15-E020NR
 • Hp Pavilion 15-E020TX
 • Hp Pavilion 15-E020US
 • Hp Pavilion 15-E021AX
 • Hp Pavilion 15-E021NR
 • Hp Pavilion 15-E027AX
 • Hp Pavilion 15-E027CA
 • Hp Pavilion 15-E027CL
 • Hp Pavilion 15-E028AX
 • Hp Pavilion 15-E028US
 • Hp Pavilion 15-E030AX
 • Hp Pavilion 15-E030WM
 • Hp Pavilion 15-E032AX
 • Hp Pavilion 15-E033AU
 • Hp Pavilion 15-E033CA
 • Hp Pavilion 15-E035TX
 • Hp Pavilion 15-E037CL
 • Hp Pavilion 15-E039NR
 • Hp Pavilion 15-E040CA
 • Hp Pavilion 15-E041CA
 • Hp Pavilion 15-E043CL
 • Hp Pavilion 15-E049CA
 • Hp Pavilion 15-E051TX
 • Hp Pavilion 15-E051XX
 • Hp Pavilion 15-E053CA
 • Hp Pavilion 15-E061NR
 • Hp Pavilion 15-E062NR
 • Hp Pavilion 15-E063NR
 • Hp Pavilion 15-E064NR
 • Hp Pavilion 15-E065NR
 • Hp Pavilion 15-E066NR
 • Hp Pavilion 14-E032TX
 • Hp Pavilion 14-E033TX
 • Hp Pavilion 14-E034TX
 • Hp Pavilion 14-E035TX
 • Hp Pavilion 14-E043TX
 • Hp Pavilion 14-E044TX
 • Hp Pavilion 15-E000
 • Hp Pavilion 15-E001AU
 • Hp Pavilion 15-E003AU
 • Hp Pavilion 15-E004AU
 • Hp Pavilion 15-E004TX
 • Hp Pavilion 15-E005AU
 • Hp Pavilion 15-E005TX
 • Hp Pavilion 15-E006AU
 • Hp Pavilion 15-E007AU
 • Hp Pavilion 15-E009AX
 • Hp Pavilion 15-E010AU
 • Hp Pavilion 15-E010AX
 • Hp Pavilion 15-E011NR
 • Hp Pavilion 15-E013AX
 • Hp Pavilion 15-E013NR
 • Hp Pavilion 15-E013TX
 • Hp Pavilion 15-E014NR
 • Hp Pavilion 15-E015NR
 • Hp Pavilion 15-E016AU
 • Hp Pavilion 15-E016AX
 • Hp Pavilion 15-E016NR
 • Hp Pavilion 15-E016WM
 • Hp Pavilion 15-E017AX
 • Hp Pavilion 15-E018AU
 • Hp Pavilion 15-E018AX
 • Hp Pavilion 15-E018NR
 • Hp Pavilion 15-E019AX
 • Hp Pavilion 17-E
 • Hp PAVILION 14-E
 • Hp Pavilion 14-E000
 • Hp Pavilion 14-E003TU
 • Hp Pavilion 14-E004TU
 • Hp Pavilion 14-E004TX
 • Hp Pavilion 14-E005TU
 • Hp Pavilion 14-E005TX
 • Hp Pavilion 14-E006TX
 • Hp Pavilion 14-E007TX
 • Hp Pavilion 14-E008TU
 • Hp Pavilion 14-E008TX
 • Hp Pavilion 14-E009TU
 • Hp Pavilion 14-E009TX
 • Hp Pavilion 14-E010LA
 • Hp Pavilion 14-E010TU
 • Hp Pavilion 14-E011TX
 • Hp Pavilion 14-E012LA
 • Hp Pavilion 14-E014LA
 • Hp Pavilion 14-E015TX
 • Hp Pavilion 14-E016LA
 • Hp Pavilion 14-E016TX
 • Hp Pavilion 14-E017TX
 • Hp Pavilion 14-E018TX
 • Hp Pavilion 14-E019TX
 • Hp Pavilion 14-E020TX
 • Hp Pavilion 14-E021TX
 • Hp Pavilion 14-E022TX
 • Hp Pavilion 14-E023TX
 • Hp Pavilion 14-E024TX
 • Hp Pavilion 14-E025TX
 • Hp Pavilion 14-E026TX
 • Hp Pavilion 14-E031TX
 • Hp Pavilion 17-E147CL
 • Hp Pavilion 17-E148CA
 • Hp Pavilion 17-E149NR
 • Hp Pavilion 17-E150NR
 • Hp Pavilion 17-E150US
 • Hp Pavilion 17-E151NR
 • Hp Pavilion 17-E153CA
 • Hp Pavilion 17-E160NR
 • Hp Pavilion 17-E160US
 • Hp Pavilion 17-E161NR
 • Hp Pavilion 17-E162NR
 • Hp Pavilion 17-E166NR
 • Hp Pavilion 17-E169NR
 • Hp Pavilion 17-E171NR
 • Hp Pavilion 17-E172NR
 • Hp Pavilion 17-E175NR
 • Hp Pavilion 17-E176NR
 • Hp Pavilion 17-E178CA
 • Hp Pavilion 17-E180NR
 • Hp Pavilion 17-E181NR
 • Hp Pavilion 17-E182NR
 • Hp Pavilion 17-E183NR
 • Hp Pavilion 17-E184NR
 • Hp Pavilion 17-E185NR
 • Hp Pavilion 17-E187NR
 • Hp Pavilion 17-E188NR
 • Hp Pavilion 17-E189NR
 • Hp Pavilion 17-E193NR
 • Hp Pavilion 17-E194NR
 • Hp Pavilion 17-E195NR
 • Hp Pavilion 17-E196NR
 • Hp Pavilion 17-E197NR
 • Hp Pavilion 17-E198NR
 • Hp Pavilion 17-E199NR
 • Hp Pavilion 17-E113NR
 • Hp Pavilion 17-E114NR
 • Hp Pavilion 17-E115NR
 • Hp Pavilion 17-E116DX
 • Hp Pavilion 17-E116NR
 • Hp Pavilion 17-E117DX
 • Hp Pavilion 17-E117NR
 • Hp Pavilion 17-E118DX
 • Hp Pavilion 17-E118NR
 • Hp Pavilion 17-E119NR
 • Hp Pavilion 17-E119WM
 • Hp Pavilion 17-E120CA
 • Hp Pavilion 17-E120NR
 • Hp Pavilion 17-E121CA
 • Hp Pavilion 17-E121NR
 • Hp Pavilion 17-E122NR
 • Hp Pavilion 17-E123CL
 • Hp Pavilion 17-E128CA
 • Hp Pavilion 17-E129NR
 • Hp Pavilion 17-E130US
 • Hp Pavilion 17-E131NR
 • Hp Pavilion 17-E132NR
 • Hp Pavilion 17-E134NR
 • Hp Pavilion 17-E135NR
 • Hp Pavilion 17-E137CL
 • Hp Pavilion 17-E140NR
 • Hp Pavilion 17-E140US
 • Hp Pavilion 17-E141NR
 • Hp Pavilion 17-E143NR
 • Hp Pavilion 17-E144NR
 • Hp Pavilion 17-E146NR
 • Hp Pavilion 17-E146US
 • Hp Pavilion 17-E147CA
 • Hp Pavilion 17Z-E000
 • Hp Pavilion 17-E066NR
 • Hp Pavilion 17-E067CL
 • Hp Pavilion 17-E067NR
 • Hp Pavilion 17-E068NR
 • Hp Pavilion 17-E071NR
 • Hp Pavilion 17-E072NR
 • Hp Pavilion 17-E073NR
 • Hp Pavilion 17-E074NR
 • Hp Pavilion 17-E075NR
 • Hp Pavilion 17-E076NR
 • Hp Pavilion 17-E077NR
 • Hp Pavilion 17-E078NR
 • Hp Pavilion 17-E079NR
 • Hp Pavilion 17-E086NR
 • Hp Pavilion 17-E088NR
 • Hp Pavilion 17-E089NR
 • Hp Pavilion 17-E098NR
 • Hp Pavilion 17-E100
 • Hp Pavilion 17-E101NR
 • Hp Pavilion 17-E102NR
 • Hp Pavilion 17-E103NR
 • Hp Pavilion 17-E104NR
 • Hp Pavilion 17-E105NR
 • Hp Pavilion 17-E106NR
 • Hp Pavilion 17-E107NR
 • Hp Pavilion 17-E108NR
 • Hp Pavilion 17-E109NR
 • Hp Pavilion 17-E110DX
 • Hp Pavilion 17-E110NR
 • Hp Pavilion 17-E111NR
 • Hp Pavilion 17-E112DX
 • Hp Pavilion 17-E112NR
 • Hp Pavilion 17-E113DX
 • Hp 15-E081se
 • Hp Pavilion 17-E014NR
 • Hp Pavilion 17-E016DX
 • Hp Pavilion 17-E017CL
 • Hp Pavilion 17-E017DX
 • Hp Pavilion 17-E019DX
 • Hp Pavilion 17-E020DX
 • Hp Pavilion 17-E020US
 • Hp Pavilion 17-E021NR
 • Hp Pavilion 17-E024NR
 • Hp Pavilion 17-E028CA
 • Hp Pavilion 17-E030US
 • Hp Pavilion 17-E031NR
 • Hp Pavilion 17-E033CA
 • Hp Pavilion 17-E033NR
 • Hp Pavilion 17-E035NR
 • Hp Pavilion 17-E037CL
 • Hp Pavilion 17-E038CA
 • Hp Pavilion 17-E039NR
 • Hp Pavilion 17-E040US
 • Hp Pavilion 17-E046US
 • Hp Pavilion 17-E048CA
 • Hp Pavilion 17-E049WM
 • Hp Pavilion 17-E050US
 • Hp Pavilion 17-E052XX
 • Hp Pavilion 17-E053CA
 • Hp Pavilion 17-E054CA
 • Hp Pavilion 17-E055NR
 • Hp Pavilion 17-E056US
 • Hp Pavilion 17-E061NR
 • Hp Pavilion 17-E062NR
 • Hp Pavilion 17-E063NR
 • Hp Pavilion 17-E064NR
 • Hp Pavilion 17-E065NR

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • 2TP202DBD041
 • 719860-001
 • NFB90B05H
 • 724870-001
 • AB08505HX110B00 0CWR62
 • DFS501105PR0T FC9U
 • KSB0705HB-CJ22

 کارکرد فن لپ تاپ اچ پی Laptop Fan Hp Pavilion 15-E:

خنک کردن اجزای پر حرارت مانند سی پی یو (CPU) و چیپ گرافیک (GPU)  در لپ تاپ برعهده فن آن  می باشد که گرمای حاصل از پردازش دستگاه توسط یک لوله مسی دارای گاز به طرف فن منتقل می شود و به وسیله فن به بیرون  دستگاه انتقال می یابد. اصل اساسی در خنک کنندگی سی پی یو ، همرفت است یعنی جسمی داغ مقداری از گرمای تولید شده را به مولکول های هوا در نزدیکی خود منتقل می کند این مولکول ها باید با هوای خنک تر جایگزین شوند که با استفاده از یک فن جریانی از هوای گرم  به حرکت در می آید.

لپتاپ های اچ پی HP بر اساس مدل کارکرد دارای فن های متفاوتی هستند که به سری های زیر تقسیم می شوند:

 1. سری پاویلیون / الیت بوک / پرو بوک / انوی / اسنشیال (PAVILION/ELITEBOOK/PROBOOK/ENVY/ESSENTIAL) اچ پی : دستگاه های اچ پی این سری از یک فن با قدرت متوسط استفاده می کنند.
 2. سری زدبوک ورک استیشن (ZBOOK WORKSTATIONS)اچ پی : این سری دارای یک فن با ابعادی به مراتب  بزرگتر و قدرتمند تر می باشد.
 3. سری اومن (OMEN)  اچ پی : که عموماً دارای یک یا دو فن بزرگ یا کوچک با دور بسیار بالا بوده و این به دلیل قدرت بیشتر و تولید گرمای بیشتر دستگاه می باشد.
 4. سری فولیو(FOLIO) و اسپکتر(SPECTRE) و مدل های اولترابوک و کروم بوک اچ پی : این سری از یک فن کوچک با قدرت پایین تر استفاده می کند زیرا دستگاه های این سری به نسبت پردازش کمتری را انجام می دهند.
hp fan fix
برند

وزن

100گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن لپ تاپ اچ پی Laptop Fan Hp Pavilion 15-E”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.