باتری لپ تاپ لنوو Laptop Battery Lenovo X1 Carbon 2016

باتری لپ تاپ لنوو Laptop Battery Lenovo X1 Carbon 2016

Battery Lenovo Notebook SB10F46466 | 3290mAh | 15.2V

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط1

موجود نیست

 • برند                     لنوو
 • SB10F46466
 • تعداد سلول          4 سلولی
 • وضعیت باتری        داخلی
 • نوع باتری              Li polymer
 • کشورسازنده         چین
 • گارانتی                 6 ماه گارانتی تعویض و 4 روز گارانتی بازگشت وجه  

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

فروخته و تمام شد
توضیحات

توضیحات

این باتری لپ تاپ لنوو Laptop Battery Lenovo X1 Carbon 2016 برای مدلهای زیر قابل استفاده است:

 • Lenovo X1 Yoga 20FR-S0F700
 • Lenovo X1 Carbon 2016
 • Lenovo X1 Yoga
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A009CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A00ACD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A00DCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A00XCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A010CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A011CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A01MCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A01YCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A05VCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FB-A06UCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2016 20FC-A0C0CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB-001XAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB-0029AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB-002MAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB-A003AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB-A004AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-000FAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-0015AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-001DAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-001VAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-001WAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-0023AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-0029AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-A00B00
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-A00CAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-S00Y01
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-S05700
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ-000VAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ-001PAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ-002JAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ-CTO1WW
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQA00HCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQA01NCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-000BAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-0017AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-001DAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-001LAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-001SAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-0024AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-0025AU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-002EAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-002VAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-002WA
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ0025GE
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA00DCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA00XCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA010CD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA011CD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA01MCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA01YCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA05VCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA06UCD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FCA0C0CD
 • Lenovo X1 Carbon 4th
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FB-001XAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FB-0029AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FB-002MAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FB-A003AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FB-A004AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-000FAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-0015AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-001DAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-001VAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-001WAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-0023AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-0029AU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-A00B00
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-A00CAU
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-S00Y01
 • Lenovo X1 Carbon 4th 20FC-S05700
 • Lenovo X1 Yoga
 • Lenovo X1 Yoga 20FQ-000VAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FQ-001PAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FQ-002JAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FQ-CTO1WW
 • Lenovo X1 Yoga 20FQA00HCD
 • Lenovo X1 Yoga 20FQA01NCD
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-000BAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-0017AU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-001DAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-001LAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-001SAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-0024AU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-0025AU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-0026AU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-002EAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-002VAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-002WAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-002XAU
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-CTO1WW
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-S03701
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-S03901
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-S05S00
 • Lenovo X1 Yoga 20FR-S05T00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JDA00GCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ005UGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0025GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0050GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JES03T00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD002HGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD002MGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LDCTOLP1
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JDA00HCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LF000TMZ
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JDA00ECD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES3AF1M
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES4M43H
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JFA007CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ0040GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JES3AF1M
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQA065GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0025MZ
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0051GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JES42A00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD002HMZ
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD002MMZ
 • Lenovo X1 Carbon 4th Gen 20FB-A
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LDS0HC00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JDA00DCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LF000UGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JDA00GCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JDA00HCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ-000QUS
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JDA00ECD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-S0F700
 • Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-001WAU
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ005TGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JDA00FCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD0026GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JD005WGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JF0027GE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD002KGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FR-CTO1WW
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LD003JGE
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JDA00FCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LES01W00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JFA007CD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LFS01V00
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20JDA00DCD
 • Lenovo ThinkPad X1 Yoga
 • Lenovo Lenovo X1 Carbon 4th
 • Lenovo Lenovo X1 Carbon 2016
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA009CD
 • Lenovo X1 Carbon 2016 20FBA00ACD

پارت نامبر باتری لپ تاپ لنوو Laptop Battery Lenovo X1 Carbon 2016 | فیت مدل | Original Code Fit Models :

SB10K97566
SB10K97567
01AV438
01AV473
SB10F46466

01AV457
01AV458
4ICP4/48/123
FRU 00HW029
SB10F46467

00HW028
01AV409
01AV410
01AV439
01AV440
01AV441

باتری لپ تاپ یکی از مهم ترین قسمت ها در لپ تاپ می باشد که با رعایت چند نکته با مراجعه به دستور العمل استفاده و نگهداری از باتری می توانید طول عمر باتری  خود را افزایش دهید و از خرابی آن که می تواند آسیب های جدی به دستگاه و برد اصلی وارد کند جلوگیری نمایید. باتری ها دارای مشخصه های منحصر به فرد هستند که با توجه به مدل اصلی دستگاه یا پارت نامبر مندرج بر روی باتری می توانید باطری مورد نظر خود را در سایت پارتاکو انتخاب کنید.

باتری لپتاپ های لنوو به سه دسته کلی تقسیم می شوند.

دسته اول شامل سری ThinkPad :

عمدتا دارای باتری هایی با 6 یا 9 سلول بیرونی می باشند اما برخی مدل های سری x تینک پد می توانند کمی متفاوت باشد.

دسته دوم شامل سری IdeaPad :

باتری های ایدیاپد عمدتا دارای باتری های 6 سلولی می باشند که به دو صورت وجود دارند؛

در حالت اول باتری های بیرونی یا اکسترنال هستند که به شکل سلول های استوانه طراحی شده اند و بدون باز کردن درب لپ تاپ قابل تعویض اند.

و حالت دوم باتری های داخلی یا اینترنال میله ای می باشند که همان سلول های استوانه ای درون دستگاه قرار می گیرند و برای تعویض این نوع باتری ها باید درب دستگاه باز شود.

و حالت سوم باتری های داخلی یا اینترنال مسطح هستند که به صورت صفحه ای باریک طراحی و درون دستگاه جاسازی شده اند.

دسته سوم؛ شامل سری  Essential :

باتری های اسنشیال عمدتا دارای باتری های 6 سلولی بیرونی می باشند.

توضیحات تکمیلی
مدلهای سازگار

X1 Carbon 4th Gen 20FB-A, ThinkPad X1 Carbon 4th 20FC-001WAU

برند

سری

ThinkPad, Yoga

نوع اتصال باتری

نصب در داخل لپ تاپ ( internal )

رنگ

مشکی(Black)

تعداد سلول

4 سلول

نوع باتری

لیتیوم پلیمر (Li-Polymer)

ولتاژ

15.2 ولت

ظرفیت باتری

3290 میلی آمپر ساعت

توان

50 وات ساعت

ابعاد

30*15*5 میلی متر

وزن

500 گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

گارانتی

کشور سازنده

چین

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باتری لپ تاپ لنوو Laptop Battery Lenovo X1 Carbon 2016”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.