باتری لپ تاپ ایسر Laptop Battery Acer Travelmate 4000

باتری لپ تاپ ایسر Laptop Battery Acer Travelmate 4000

Battery Acer Notebook SQU-401 | 4400mAh | 14.8V

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط0

موجود نیست

برند                     ایسر

تعداد سلول          8 سلولی

وضعیت باتری        خارجی

نوع باتری              Li ion

کشورسازنده         چین

گارانتی                 3 ماه گارانتی تعویض و 4 روز گارانتی بازگشت وجه  

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

در انبار موجود نمی باشد

فروخته و تمام شد

از باتری لپ تاپ ایسر Travelmate 4000 با پارت نامبر SQU-401 میتوانید برای مدل های ذکر شده استفاده کنید :

 • Acer 2305NLC
 • Acer 2305NLCi
 • Acer TravelMate 2306
 • Acer 2306LCi
 • Acer TravelMate 2308
 • Acer 2308LCi
 • Acer 2308LMi
 • Acer 2308WLM
 • Acer 2308WLMi
 • Acer TravelMate 2310
 • Acer TravelMate 2310
 • Acer 2310LCi
 • Acer TravelMate 2312
 • Acer 2312LC
 • Acer 2312LCi
 • Acer 2312LM
 • Acer 2312LMi
 • Acer 2312NLC
 • Acer 2312NLM
 • Acer 2312NWLC
 • Acer 2312NWLCi
 • Acer 2312NWLM
 • Acer 2312NWLMi
 • Acer 2312WLCi
 • Acer 2312WLMi
 • Acer TravelMate 2313
 • Acer 2313LC
 • Acer 2313LCi
 • Acer 2313LM
 • Acer 2313LMi
 • Acer 2313NLC
 • Acer 2313NLCi
 • Acer 2313NLM
 • Acer 2313NLMi
 • Acer 2313NWLM
 • Acer 2313NWLMi
 • Acer 2313WLC
 • Acer 2313WLCi
 • Acer 2313WLM
 • Acer 2313WLMi
 • Acer TravelMate 2314
 • Acer 2314WLMi
 • Acer TravelMate 2318
 • Acer 2318NWLMi
 • Acer 2318WLM
 • Acer 2318WLMi
 • Acer TravelMate 2319
 • Acer 2319NCLi
 • Acer TravelMate 2430
 • Acer TravelMate 4000
 • Acer TravelMate 4000
 • Acer 4000LCi
 • Acer 4000LMi
 • Acer 4000NLCi
 • Acer 4000WLCi
 • Acer 4000WLMi
 • Acer TravelMate 4001
 • Acer 4001LC
 • Acer 4001LCi
 • Acer 4001LM
 • Acer 4001LMi
 • Acer 4001NLCi
 • Acer 4001WLC
 • Acer 4001WLCi
 • Acer 4001WLM
 • Acer 4001WLMi
 • Acer 4001XCi
 • Acer TravelMate 4002
 • Acer 4002LC
 • Acer 4002LCi
 • Acer 4002LM
 • Acer 4002LMi
 • Acer 4002NLCi
 • Acer 4002WLCi
 • Acer 4002WLM
 • Acer 4002WLMi
 • Acer TravelMate 4004
 • Acer 4004LMi
 • Acer TravelMate 4005
 • Acer 4005LMi
 • Acer 4005WLM
 • Acer 4005WLMi
 • Acer TravelMate 4009
 • Acer 4009LCi
 • Acer TravelMate 4010
 • Acer TravelMate 4010
 • Acer 4010WLCi
 • Acer TravelMate 4011
 • Acer 4011LCi
 • Acer 4011LMi
 • Acer 4011WLCi
 • Acer 4011WLMi
 • Acer TravelMate 4012
 • Acer 4012NLCi
 • Acer TravelMate 4015
 • Acer 4015LCi
 • Acer 4015LMi
 • Acer TravelMate 4020
 • Acer TravelMate 4020
 • Acer 4020NWLCi
 • Acer 4020WLCi
 • Acer 4020WLMi
 • Acer TravelMate 4021
 • Acer 4021LCi
 • Acer 4021LMi
 • Acer 4021NWLCi
 • Acer 4021NWLMi
 • Acer 4021WLCi
 • Acer 4021WLMi
 • Acer TravelMate 4022
 • Acer 4022NWLMi
 • Acer 4022WLCi
 • Acer 4022WLMi
 • Acer TravelMate 4024
 • Acer 4024WLMi
 • Acer TravelMate 4025
 • Acer 4025LCi
 • Acer 4025LMi
 • Acer TravelMate 4060
 • Acer TravelMate 4060
 • Acer 4060LCi
 • Acer 4060LMi
 • Acer TravelMate 4061
 • Acer 4061LCi
 • Acer 4061LMi
 • Acer 4061NLCi
 • Acer 4061NLMi
 • Acer 4061WLCi
 • Acer 4061WLMi
 • Acer TravelMate 4062
 • Acer 4062LCi
 • Acer 4062LMi
 • Acer 4062WLCi
 • Acer 4062WLMi
 • Acer TravelMate 4064
 • Acer 4064LMi
 • Acer 4064WLMi
 • Acer TravelMate 4070
 • Acer TravelMate 4080
 • Acer TravelMate 4100
 • Acer TravelMate 4100
 • Acer 4100LCi
 • Acer 4100LMi
 • Acer 4100WLM
 • Acer 4100WLMi
 • Acer TravelMate 4101
 • Acer 4101LCi
 • Acer 4101LM
 • Acer 4101LMi
 • Acer 4101WLC
 • Acer 4101WLCi
 • Acer 4101WLM
 • Acer 4101WLMi
 • Acer TravelMate 4102
 • Acer 4102LC
 • Acer 4102LCi
 • Acer 4102LM
 • Acer 4102LMi
 • Acer 4102NLCi
 • Acer 4102NLMi
 • Acer 4102NWLCi
 • Acer 4102NWLMi
 • Acer 4102WLC
 • Acer 4102WLCi
 • Acer 4102WLM
 • Acer 4102WLMi
 • Acer TravelMate 4103
 • Acer 4103LCi
 • Acer 4103LMi
 • Acer 4103WLCi
 • Acer TravelMate 4104
 • Acer 4104WLMi
 • Acer TravelMate 4106
 • Acer 4106WLMi
 • Acer TravelMate 4500
 • Acer TravelMate 4500
 • Acer 4500ALCi
 • Acer 4500LCi
 • Acer 4500LMi
 • Acer 4500WLCi
 • Acer 4500WLMi
 • Acer TravelMate 4501
 • Acer 4501ALC
 • Acer 4501ALCi
 • Acer 4501LCi
 • Acer 4501LMi
 • Acer 4501WLC
 • Acer 4501WLCi
 • Acer 4501WLM
 • Acer 4501WLMi
 • Acer TravelMate 4502
 • Acer 4502ALCi
 • Acer 4502LC
 • Acer 4502LCi
 • Acer 4502LMi
 • Acer 4502WLCi
 • Acer 4502WLM
 • Acer 4502WLMi
 • Acer TravelMate 4503
 • Acer 4503LCi
 • Acer 4503LMi
 • Acer 4503WLCi
 • Acer TravelMate 4504
 • Acer 4504LM
 • Acer 4504LMi
 • Acer TravelMate 4600
 • Acer TravelMate 4601
 • Acer 4601LC
 • Acer 4601LCi
 • Acer 4601LM
 • Acer 4601LMi
 • Acer 4601WLM
 • Acer 4601WLMi
 • Acer TravelMate 4602
 • Acer 4602LCi
 • Acer 4602LMi
 • Acer 4602WLM
 • Acer 4602WLMi
 • Acer TravelMate 4603
 • Acer 4603WLCi
 • Acer 4603WLMi
 • Acer TravelMate 4604
 • Acer 4604WLCi
 • Acer 4604WLM
 • Acer 4604WLMi
 • TravelMate 4601
 • Acer TravelMate 4100WLMi
 • Acer TravelMate 4062LCi
 • Acer TravelMate 4062LMi
 • Acer Aspire 1640Z series
 • Acer TravelMate 4600-II
 • Acer Aspire 3510
 • Acer Aspire 1690-II
 • Acer TravelMate 4070
 • Acer TravelMate 4080
 • Acer TravelMate 2430
 • Acer TravelMate 4100-II
 • Acer TravelMate 4501ALC
 • Acer TravelMate 4601LC
 • Acer TravelMate 2308WLM
 • Acer TravelMate 4500ALCi
 • Acer TravelMate 2310LCi
 • Acer TravelMate 4025LCi
 • Acer TravelMate 4025LMi
 • Acer TravelMate 4022WLCi
 • Acer TravelMate 4022NWLMi
 • Acer TravelMate 4021WLMi
 • Acer TravelMate 2312NLM
 • Acer TravelMate 2312LMi
 • Acer TravelMate 2312WLCi
 • Acer TravelMate 2312WLMi
 • Acer TravelMate 2312LM
 • Acer TravelMate 2312LC
 • Acer TravelMate 4020WLMi
 • Acer TravelMate 2313NWLMi
 • Acer TravelMate 4021NWLMi
 • Acer TravelMate 2313WLMi
 • Acer TravelMate 4021LMi
 • Acer TravelMate 2313WLCi
 • Acer TravelMate 4021WLCi
 • Acer TravelMate 4021LCi
 • Acer TravelMate 4020NWLCi
 • Acer TravelMate 4015LMi
 • Acer TravelMate 4601LCi
 • Acer TravelMate 2303NLCi
 • Acer TravelMate 2300LC
 • Acer TravelMate 2302NLC
 • Acer TravelMate 2300NLC
 • Acer TravelMate 2302NLCi
 • Acer TravelMate 2300LCi
 • Acer TravelMate 2300NLCi
 • Acer TravelMate 2302WLM
 • Acer TravelMate 2300LM
 • Acer TravelMate 2302LM
 • Acer TravelMate 2301NXCi
 • Acer TravelMate 2301XCi
 • Acer TravelMate 2301NLC
 • Acer TravelMate 2301WLM
 • Acer TravelMate 2301WLC
 • Acer TravelMate 2301NLCi
 • Acer TravelMate 4012NLCi
 • Acer TravelMate 4011WLCi
 • Acer TravelMate 4011WLMi
 • Acer TravelMate 4011LMi
 • Acer TravelMate 2302WLMi
 • Acer TravelMate 4002NLCi
 • Acer TravelMate 4501ALCi
 • Acer TravelMate 4002LM
 • Acer TravelMate 4001NLCi
 • Acer TravelMate 4001XCi
 • Acer TravelMate 4002WLCi
 • Acer TravelMate 4001WLM
 • Acer TravelMate 4502ALCi
 • Acer TravelMate 4001WLC
 • Acer TravelMate 4002LCi
 • Acer TravelMate 4002LC
 • Acer TravelMate 4011LCi
 • Acer TravelMate 4009LCi
 • Acer TravelMate 4001LC
 • Acer TravelMate 4000WLCi
 • Acer TravelMate 4001LM
 • Acer TravelMate 2313LMi
 • Acer TravelMate 4000LCi
 • Acer TravelMate 4602WLMi
 • Acer TravelMate 4601WLMi
 • Acer TravelMate 4504LMi
 • Acer TravelMate 2312LCi
 • Acer TravelMate 2313LCi
 • Acer TravelMate 4501WLCi
 • Acer TravelMate 4501LMi
 • Acer TravelMate 4502WLMi
 • Acer TravelMate 4502WLCi
 • Acer TravelMate 4001LCi
 • Acer TravelMate 4501WLC
 • Acer TravelMate 4502LCi
 • Acer TravelMate 4501LCi
 • Acer TravelMate 4502LMi
 • Acer TravelMate 4501WLMi
 • Acer TravelMate 4101LMi
 • Acer TravelMate 4005WLM
 • Acer TravelMate 2304WLCi
 • Acer TravelMate 2304LC
 • Acer TravelMate 2304LMi
 • Acer TravelMate 4503
 • Acer TravelMate 4604
 • Acer TravelMate 2303WLCI-XPH-F
 • Acer TravelMate 2303WLMi_855_pro
 • Acer TravelMate 2301WLMi_pro
 • Acer TravelMate 2303WLMi_pro
 • Acer TravelMate 2303NLC
 • Acer TravelMate 2303LCi-855-XPP
 • Acer 3003LC
 • Acer 3003LCi
 • Acer 3003LMi
 • Acer 3003WLCi
 • Acer 3003WLM
 • Acer 3003WLMi
 • Acer Aspire 3004
 • Acer 3004WLMi
 • Acer Aspire 3005
 • Acer 3005LCi
 • Acer 3005WLMi
 • Acer Aspire 3500
 • Acer Aspire 3500
 • Acer 3500WLCi
 • Acer 3500WLMi
 • Acer Aspire 3502
 • Acer 3502LC
 • Acer 3502LCi
 • Acer 3502LMi
 • Acer 3502NLCi
 • Acer 3502WLC
 • Acer 3502WLCi
 • Acer 3502WLMi
 • Acer Aspire 3503
 • Acer 3503NWLMi
 • Acer 3503WLCi
 • Acer 3503WLMi
 • Acer Aspire 3505
 • Acer 3505LMi
 • Acer 3505WLMi
 • Acer Aspire 3508
 • Acer 3508WLMi
 • Acer Aspire 3509
 • Acer 3509WLMi
 • Acer Aspire 3510
 • Acer Aspire 5000
 • Acer Aspire 5000
 • Acer 5000WLMi
 • Acer Aspire 5001
 • Acer 5001LCi
 • Acer 5001LM
 • Acer 5001LMi
 • Acer 5001WLCi
 • Acer 5001WLMi
 • Acer Aspire 5002
 • Acer 5002LC
 • Acer 5002LCi
 • Acer 5002LM
 • Acer 5002LMi
 • Acer 5002NWLMi
 • Acer 5002WLCi
 • Acer 5002WLM
 • Acer 5002WLMi
 • Acer Aspire 5003
 • Acer 5003WLCi
 • Acer 5003WLMi
 • Acer Aspire 5004
 • Acer 5004WLCi
 • Acer 5004WLMi
 • Acer Aspire 5005
 • Acer 5005WLMi
 • Acer Aspire 5510
 • Acer Aspire 5512
 • Acer 5512WLMi
 • Acer Aspire 5513
 • Acer 5513EWLM
 • Acer 5513EWLMi
 • Acer 5513WLMi
 • Acer Aspire 5514
 • Acer 5514WLMi
 • Acer Extensa 2300
 • Acer Extensa 2301
 • Acer 2301WLMi
 • Acer Extensa 2303
 • Acer 2303LC
 • Acer 2303LCi
 • Acer 2303LM
 • Acer 2303LMi
 • Acer 2303WLM
 • Acer 2303WLMi
 • Acer Extensa 2304
 • Acer 2304WLM
 • Acer 2304WLMi
 • Acer Extensa 2308
 • Acer 2308LCi
 • Acer 2308NCLi
 • Acer Extensa 3000
 • Acer Extensa 3000
 • Acer 3000WLM
 • Acer 3000WLMi
 • Acer Extensa 3001
 • Acer 3001LMi
 • Acer 3001WLM
 • Acer 3001WLMi
 • Acer Extensa 3002
 • Acer 3002LMi
 • Acer 3002WLM
 • Acer 3002WLMi
 • Acer Extensa 3003
 • Acer 3003WLM
 • Acer 3003WLMi
 • Acer Extensa 4100
 • Acer Extensa 4100
 • Acer 4100WLMi
 • Acer Extensa 4101
 • Acer 4101WLM
 • Acer 4101WLMi
 • Acer Extensa 4102
 • Acer 4102WLM
 • Acer 4102WLMi
 • Acer Extensa 4104
 • Acer 4104WLM
 • Acer 4104WLMi
 • Acer TravelMate 2300
 • Acer TravelMate 2300
 • Acer 2300LC
 • Acer 2300LCi
 • Acer 2300LM
 • Acer 2300NLC
 • Acer 2300NLCi
 • Acer TravelMate 2301
 • Acer 2301LC
 • Acer 2301LCi
 • Acer 2301LM
 • Acer 2301LMi
 • Acer 2301NLC
 • Acer 2301NLCi
 • Acer 2301NXCi
 • Acer 2301WLC
 • Acer 2301WLCi
 • Acer 2301WLM
 • Acer 2301WLMi
 • Acer 2301XC
 • Acer 2301XCi
 • Acer TravelMate 2302
 • Acer 2302LC
 • Acer 2302LCi
 • Acer 2302LM
 • Acer 2302LMi
 • Acer 2302NLC
 • Acer 2302NLCi
 • Acer 2302WLM
 • Acer 2302WLMi
 • Acer TravelMate 2303
 • Acer 2303LC
 • Acer 2303LCi
 • Acer 2303LM
 • Acer 2303LMi
 • Acer 2303NLC
 • Acer 2303NLCi
 • Acer 2303WLCi
 • Acer 2303WLM
 • Acer 2303WLMi
 • Acer 2303XC
 • Acer TravelMate 2304
 • Acer 2304LC
 • Acer 2304LCi
 • Acer 2304LM
 • Acer 2304LMi
 • Acer 2304NLC
 • Acer 2304NLCi
 • Acer 2304WLCi
 • Acer 2304WLMi
 • Acer 2304WNLCi
 • Acer TravelMate 2305
 • Acer 2305LCi
 • Acer Aspire 5600AWLMi
 • Acer Aspire 5601AWLMi
 • Acer Aspire 5602WLMi
 • Acer Aspire 7000
 • Acer Aspire 7003WSMi
 • Acer Aspire 7004WSMi
 • Acer Aspire 7100
 • Acer Aspire 7103WSMi
 • Acer Aspire 7104WSMi
 • Acer Aspire 7110
 • Acer Aspire 7111WSMi
 • Acer Aspire 7112WSMi
 • Acer Aspire 9300-5005
 • Acer Aspire 9300-5415
 • Acer Aspire 9301AWSMi
 • Acer Aspire 9302WSMi
 • Acer Aspire 9303WSMi
 • Acer Aspire 9400
 • Acer Aspire 9402WSMi
 • Acer Aspire 9404WSMi
 • Acer Aspire 9410AWSMi
 • Acer Aspire 9410Z
 • Acer Aspire 9411AWSMi
 • Acer Aspire 9412AWSMi
 • Acer Aspire 9412WSMi
 • Acer Aspire 9420-6074
 • Acer Aspire 9420-6775
 • Acer Aspire 9422WSMi
 • Acer Aspire 9423WMi
 • Acer Aspire 9423WSMi
 • Acer TravelMate 4220AWLMi
 • Acer TravelMate 4222Lmi
 • Acer TravelMate 4222WLMi
 • Acer TravelMate 5110
 • Acer TravelMate 5600
 • Acer TravelMate 5602WSMi
 • Acer TravelMate 5604WSMi
 • Acer TravelMate 5610
 • Acer TravelMate 5612WSMi
 • Acer TravelMate 5614WSMi
 • Acer TravelMate 5620-6335
 • Acer TravelMate 5620-6643
 • Acer TravelMate 5623WSMi
 • Acer TravelMate 5624WSMi
 • Acer TravelMate 5625WSMi
 • Acer Aspire 1411
 • Acer 1411WLMi
 • Acer Aspire 1412
 • Acer 1412LC
 • Acer 1412LCi
 • Acer 1412LM
 • Acer 1412LMi
 • Acer 1412WLMi
 • Acer Aspire 1413
 • Acer 1413LC
 • Acer 1413LM
 • Acer 1413LMi
 • Acer 1413WLMi
 • Acer Aspire 1414
 • Acer 1414L
 • Acer 1414LC
 • Acer 1414LM
 • Acer 1414LMi
 • Acer 1414WLCi
 • Acer 1414WLMi
 • Acer Aspire 1415
 • Acer 1415LMi
 • Acer Aspire 1640
 • Acer Aspire 1640
 • Acer 1640LC
 • Acer Aspire 1640Z
 • Acer Aspire 1641
 • Acer 1641LM
 • Acer 1641LMi
 • Acer 1641WLMi
 • Acer Aspire 1642
 • Acer 1642WLMi
 • Acer Aspire 1650
 • Acer Aspire 1651
 • Acer 1651NWLCi
 • Acer 1651WLCi
 • Acer 1651WLMi
 • Acer Aspire 1652
 • Acer 1652WLMi
 • Acer Aspire 1654
 • Acer 1654WLMi
 • Acer Aspire 1680
 • Acer Aspire 1680
 • Acer 1680WLCi
 • Acer 1680WLMi
 • Acer Aspire 1681
 • Acer 1681LC
 • Acer 1681LCi
 • Acer 1681LMi
 • Acer 1681WLC
 • Acer 1681WLCi
 • Acer 1681WLM
 • Acer 1681WLMi
 • Acer Aspire 1682
 • Acer 1682LCi
 • Acer 1682LMi
 • Acer 1682WLC
 • Acer 1682WLCi
 • Acer 1682WLM
 • Acer 1682WLMi
 • Acer Aspire 1683
 • Acer 1683LMi
 • Acer 1683WLM
 • Acer 1683WLMi
 • Acer Aspire 1684
 • Acer 1684WLMi
 • Acer Aspire 1685
 • Acer 1685WLCi
 • Acer 1685WLMi
 • Acer Aspire 1689
 • Acer 1689WLMi
 • Acer Aspire 1690
 • Acer Aspire 1690
 • Acer 1690-II
 • Acer 1690LCi
 • Acer 1690LMi
 • Acer 1690WLCi
 • Acer 1690WLMi
 • Acer Aspire 1691
 • Acer 1691LCi
 • Acer 1691LMi
 • Acer 1691WLCi
 • Acer 1691WLM
 • Acer 1691WLMi
 • Acer Aspire 1692
 • Acer 1692LMi
 • Acer 1692WCLi
 • Acer 1692WLMi
 • Acer Aspire 1693
 • Acer 1693WLCi
 • Acer 1693WLM
 • Acer 1693WLMi
 • Acer Aspire 1694
 • Acer 1694LMi
 • Acer 1694WLCi
 • Acer 1694WLMi
 • Acer Aspire 1695
 • Acer 1695WLMi
 • Acer Aspire 1696
 • Acer 1696WLMi
 • Acer Aspire 3000
 • Acer Aspire 3000
 • Acer 3000LC
 • Acer 3000LCi
 • Acer 3000LM
 • Acer 3000LMi
 • Acer 3000WLMi
 • Acer Aspire 3001
 • Acer 3001LC
 • Acer 3001WLCi
 • Acer 3001WLMi
 • Acer Aspire 3002
 • Acer 3002LC
 • Acer 3002LCi
 • Acer 3002LMi
 • Acer 3002NLC
 • Acer 3002NLCi
 • Acer 3002NWLCi
 • Acer 3002WLCi
 • Acer 3002WLMi
 • Acer Aspire 3003

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

F1739A
F1742A
F1753-60978
HPN3400
L18650-8XE
LBCHP1
LBHPXE2
LP-HPXE2-LI
RB-215

110-HP001-10-1
1BTMZZZFX13
1BTMZZZFX21
6500449
6500508
6500584
8HR-4/3FAU-QC-LFL
BLP1174
F1739

LIP-4084QUPC
LIP-6198QUPC
LIP-8198QUPC
SQU-401
SQU-525
SY6
MS2169
Gateway
110-FJ002-10-0
110-HP001-10-0

BT.T5005.002
BT.T5005.001
BT.T5005.002
BT.T5007.001
BT.T5007.002
BTP-03003
BTP-AS1681
CGR-B/423AE
LC.BTP03.003
LC.BTP03.010

BT.00403.004
BT.00404.004
BT.00407.001
BT.00604.007
BT.00607.001
BT.00804.011
BT.00804.014
BT.T5003.001
BT.T5003.002
BT.T5005.000

10268468
11649277
3UR18650Y-2-QC236
4UR18650F-1-QC192
4UR18650F-2-QC140
4UR18650F-2-QC141
916-2990
916-3020
916C2990
916C3020

باتری لپ تاپ ایسر Travelmate 4000 یکی از مهم ترین قسمت ها در لپ تاپ می باشد که با رعایت چند نکته با مراجعه به دستور العمل استفاده و نگهداری از باتری می توانید طول عمر باتری لپ تاپ ایسر Travelmate 4000 خود را افزایش دهید و از خرابی آن که می تواند آسیب های جدی به دستگاه و برد اصلی وارد کند جلوگیری نمایید. باتری ها دارای مشخصه های منحصر به فرد هستند که با توجه به مدل اصلی دستگاه یا پارت نامبر مندرج بر روی باتری می توانید باطری مورد نظر خود را در سایت پارتاکو انتخاب کنید.

باتری لپتاپ های ایسر به  7 دسته کلی تقسیم می شوند

دسته اول شامل سری Aspire و TravelMate :

باتری های سری اسپایر با 6 و یا 8 سلول بیرونی می باشند مانند باتری لپ تاپ ایسر Travelmate 4000 اما برخی مدل های جدید دارای باتری های داخلی که از نوع لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر و با تعداد سلول های متفاوت می باشند.

دسته دوم شامل سری chromebook و Swift :

اکثر دستگاه های سری کروم بوک و سوییفت ایسر باتری های داخلی با میلی امپر پایین دارند که البته این مورد با ابعاد دستگاه رابطه مستقیم دارد.

دسته سوم  شامل Nitro :

باتری های سری نیترو بیشتر به صورت داخلی ودارای  میلی امپر بالا می باشند.

مدلهای سازگار

Extensa 3000 , Aspire 1410

برند

سری

aspire, Extensa

رنگ

مشکی(Black)

تعداد سلول

8 سلولی

نوع باتری

لیتیوم یون (Li-ion)

ولتاژ

14.8 ولت

ظرفیت باتری

4400 میلی آمپر ساعت

توان

65 وات ساعت

وزن

500 گرم

ابعاد

20*8*5 سانتی متر

کیفیت

Genuine Plus

گارانتی

کشور سازنده

چین

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باتری لپ تاپ ایسر Laptop Battery Acer Travelmate 4000”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.